اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام واحد اصفهان - خوراسگان
آلبوم تصاوير دانشگاهتور مجازي دانشگاهصفحه اصلي دانشگاه
تور مجازي دانشگاه
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۹ مهر
اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام
اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام
قابل توجه دانشجويان مديريت اجرايي ورودي 93
289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/14
قابل توجه دانشجويان مديريت دولتي (انتقال از علوم تحقيقات)
273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/14
قابل توجه پذيرفته شدگان مهرماه 93 كه موفق به ثبت نام نشده اند
970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/12
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 94-93
17727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/02
قابل توجه دانشجويان مهرماه 93 كارشناسي ارشد معماري (اطلاعيه جديد براي حذف و اضافه)
821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/08
جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود مهر ماه 93
1269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/01
قابل توجه پذيرفته شدگان دكتري تخصصي تكميل ظرفيت
1827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/29
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي كارشناسي ارشد
12975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/23
جدول شهريه هاي سال تحصيلي 94/93
6556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/23
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي دكتري تخصصي
3312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/19
اخذ يا تمديد پايان نامه در زمان انتخاب واحد
2313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/19
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي كارشناسي و دكتري حرفه اي بدون آزمون و با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
11621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/18
زمان مراجعه جهت ثبت نام پذيرفته شدگان سنوات قبل
9259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/09
قابل توجه پذيرفته شدگان وزارت بهداشت مهرماه 93
1009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/08
جدول زمان بندي سال تحصيلي 94-93
21035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/02/08
قابل توجه دانشجوياني كه قصد اخذ درس يا دروسي را در زمان حذف واضافه يا ثبت نام باتاخير دارند.
9220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/11/08
تذكر مهم درخصوص چگونگي اخذ دروس عمومي معارف اسلامي
4515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/11/02
راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول94-93
20628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/10/01
اطلاعیه در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها
20609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1391/07/05
لینکهای مفید دانشگاه
سایت اطلاع رسانی تحصیلی دانشجویان
Powered by DorsaPortal