اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام واحد اصفهان - خوراسگان
آلبوم تصاوير دانشگاهتور مجازي دانشگاهصفحه اصلي دانشگاه
تور مجازي دانشگاه
۱۳۹۳ جمعه ۲۸ شهريور
اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام
اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي كارشناسي ارشد
8480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/23
جدول شهريه هاي سال تحصيلي 94/93
4156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/23
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي دكتري تخصصي
2466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/19
اخذ يا تمديد پايان نامه در زمان انتخاب واحد
1493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/19
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي كارشناسي و دكتري حرفه اي بدون آزمون و با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
8758 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/18
زمان مراجعه جهت ثبت نام پذيرفته شدگان سنوات قبل
8171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/09
قابل توجه پذيرفته شدگان وزارت بهداشت مهرماه 93
898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/08
جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال اول 94-93
22576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/05/29
ليست رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان – خوراسگان در نيمسال اول 94-93
8728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/05/25
فرم درخواست ثبت نام باتاخير سنوات قبل
1833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/05/01
جدول زمان بندي سال تحصيلي 94-93
18921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/02/08
قابل توجه دانشجوياني كه قصد اخذ درس يا دروسي را در زمان حذف واضافه يا ثبت نام باتاخير دارند.
7570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/11/08
تذكر مهم درخصوص چگونگي اخذ دروس عمومي معارف اسلامي
4207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/11/02
راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول94-93
18600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/10/01
قابل قابل توجه كليه دانشجويان ترم آخر كه با گذراندن دروس نيمسال جاري (دوم 93-92) فارغ التحصيل خواهند شد
8439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1391/08/16
اطلاعیه در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها
19707 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1391/07/05
لینکهای مفید دانشگاه
سایت اطلاع رسانی تحصیلی دانشجویان
Powered by DorsaPortal