اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام واحد اصفهان - خوراسگان
آلبوم تصاوير دانشگاهتور مجازي دانشگاهصفحه اصلي دانشگاه
تور مجازي دانشگاه
۱۳۹۳ شنبه ۳ آبان
اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام
اطلاعيه هاي آموزشي و امور ثبت نام
قابل توجه دانشجويان مديريت اجرايي ورودي 93
315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/14
قابل توجه دانشجويان مديريت دولتي (انتقال از علوم تحقيقات)
290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/14
قابل توجه پذيرفته شدگان مهرماه 93 كه موفق به ثبت نام نشده اند
1026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/12
جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 94-93
17755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/02
قابل توجه دانشجويان مهرماه 93 كارشناسي ارشد معماري (اطلاعيه جديد براي حذف و اضافه)
829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/08
جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود مهر ماه 93
1277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/07/01
قابل توجه پذيرفته شدگان دكتري تخصصي تكميل ظرفيت
1845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/29
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي كارشناسي ارشد
13004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/23
جدول شهريه هاي سال تحصيلي 94/93
6608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/23
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي دكتري تخصصي
3331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/19
اخذ يا تمديد پايان نامه در زمان انتخاب واحد
2324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/19
جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي كارشناسي و دكتري حرفه اي بدون آزمون و با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان - خوراسگان
11740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/18
زمان مراجعه جهت ثبت نام پذيرفته شدگان سنوات قبل
9277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/09
قابل توجه پذيرفته شدگان وزارت بهداشت مهرماه 93
1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/06/08
جدول زمان بندي سال تحصيلي 94-93
21060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1393/02/08
قابل توجه دانشجوياني كه قصد اخذ درس يا دروسي را در زمان حذف واضافه يا ثبت نام باتاخير دارند.
9227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/11/08
تذكر مهم درخصوص چگونگي اخذ دروس عمومي معارف اسلامي
4525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/11/02
راهنماي انتخاب واحد نيمسال اول94-93
20661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392/10/01
اطلاعیه در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها
20631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1391/07/05
لینکهای مفید دانشگاه
سایت اطلاع رسانی تحصیلی دانشجویان
Powered by DorsaPortal